Mezhepler Üstü Bakabilmek

Kendini bir mezhebin içine ait hissedip tek bir kaynaktan beslenerek gerçeğin tümünü görebilir misin? Eğer Hanefi mezhebindeysen İmam Şafi’nin, İmam Maliki’nin, İmam Hanbeli’nin din anlayışlarını yanlış mı buluyorsun? Ya da diğer mezheptekiler senin mezhebini yanlış bulmakla doğru mu düşünüyor? Ve belki de kendine sorman gereken en can alıcı soruya cevap aramalısın… Hz. Muhammed hangi mezheptendi?

“Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır…” En’âm 159

Yaşadığın coğrafyadaki etkin mezhebin öğretilerini bilmenin yanında, diğer mezheplerin de o konuya yaklaşımını öğren. Mezhepler üstü bir din anlayışı ile İslam’ı yaşa. Hiçbir mezhebi düşman görme. Ve bil ki İslam düşmanlarının sürekli kaşıdığı bir meseledir, mezhepler arası anlayış farkı… Mezhep savaşları çıkarmak için çaba içinde olduklarını da göz ardı etme.

“Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin…” Âli İmrân 103

Herkes tek doğrunun kendi doğrusu olduğunda ısrar ederse ayrışır, yalnızlaşır ve güçsüzleşir. Cemaatler, mezhepler derken paramparça olmak bir yanda, diğer yanda ise Kur’an’ın yaklaşımı:

“Deyin ki: ‘Biz Allah’a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O’na teslim olmuşlarız.” Bakara 136

Mavi mi doğrudur, kırmızı mı yoksa sarı mı? Tek doğrunun mavi olduğunu düşünmen çevrenin mavi ile dolu olmasından mı? Oysa güneşi bilirsen, kırmızıyı da anlarsın sarıyı da… Mutlak hidayet, ancak tevhid ehli olmakla mümkündür. Mumlar farklı olsa da hepsinde yanan ateş birdir.

“Şüphe yok ki İbrahim, tek başına bir ümmetti…” Nahl 120

Bir düşüncenin bir gruba yakın olması farklı, gruptan ayrı düşünememek farklıdır. Allah sana bu iradeyi; kişilere, kurumlara veya siyasete sat diye vermedi. Takım tutar gibi dâvâ tutma.

Hangi yoldan gittiğinden ziyade, nereye gittiğin önemlidir. Ârif olan, her yolun Allah’a çıktığını bilir.

Aydın ADAKLI

Bir yorum

  1. meshepler üstü bakış açısı ile bakabilmek … Doğruyu bir ve tek hâkikat görmek önemlidir hocam bu bakış açısına ihtiyacımiz var toplumca milletce en önemlisi insanca bu bakış açısını edinmemizdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.